Jurering
De dossiers worden beoordeeld naar inhoud en presentatie (mondeling en schriftelijk). De organisatie bepaalt de evaluatiecriteria. De evaluatiecriteria vind je op het beoordelingsformulier voor juryleden. De jury bestaat uit maximaal 8 personen. De juryleden beoordelen de dossiers aan de hand van de opgelegde criteria en de presentatie van de studenten. De juryleden zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, wetenschap, communicatie en van het onderwijs. De juryleden zullen een vertrouwelijkheidsclausule ondertekenen. Bij overmacht (in geval bijvoorbeeld een jurylid bij een bepaalde presentatie afwezig is) zal de gemiddelde score van de andere juryleden genomen worden voor het afwezige lid. De individuele scores die de juryleden hebben ingevuld, zijn vertrouwelijk. De resultaten van de juryleden worden ter plaatse verwerkt, zijn bindend en staan niet ter discussie.

Procedure wedstrijddag 
Bij aankomst op locatie meldt het team zich bij de inschrijfbalie. De teams zorgen ervoor dat ze voldoende samples van hun product meebrengen om de juryleden te kunnen laten proeven. De teams kunnen de producten op de finaledag bereiden en laten proeven aan de jury.
De deelnemers nemen hun presentatie mee op een USB-stick. De presentaties mogen maximaal 25 minuten in beslag nemen: 15 minuten voor de presentatie en 10 minuten voor het laten proeven en het beantwoorden van de vragen van de jury. De begeleiders houden zich afzijdig van de presentatie. De jury wijst het winnende team aan dat namens Nederland wordt afgevaardigd naar de Europese finale. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Overige bepalingen

Europese finale
Het winnende team mag in het najaar Nederland vertegenwoordigen tijdens de Europese finale.

Lees hier het reglement voor de Europese finale.