Finale Ecotrophelia verzet naar 18 juni

De uitbraak van het Corona-virus zorgt ervoor dat we de datum van de Nederlandse finale van Ecotrophelia moeten verzetten. Vooralsnog is gekozen om de finale te verplaatsen naar 18 juni. Mochten (nieuwe) overheidsmaatregelen worden aangekondigd die effect hebben op de finale, dan laten we dat zo snel mogelijk weten aan de teams.

Een aantal studententeams heeft al de nodige voorbereidingen getroffen voor deelname aan Ecotrophelia. De aanmeldingen die al binnen zijn, worden al gekoppeld aan een coach uit de achterban van de FNLI.

Om de teams voldoende voorbereidingstijd te geven onder de huidige omstandigheden zijn de eerder gestelde deadlines opgeschoven. De inschrijvingstermijn is verlengd tot 1 juni. Let wel, hoe later de inschrijving hoe minder tijd de coaches hebben om de teams te ondersteunen. Vroeg inschrijven blijft dus aan te raden!

Data 2020

• Deadline inschrijven wordt 1 juni

• De Nederlandse finale wordt donderdag 18 juni

• De Europese finale is op vrijdag 18 en 19 oktober tijdens SIAL in Parijs